Geo-informatie op de kaart: Online toegankelijkheid voor burgers

De overheid is er voor alle burgers. Dit is een mooie gedachte, waar ongetwijfeld niemand het mee oneens zal zijn. In de praktijk kan het aanbieden van toegankelijke diensten en informatie echter nog knap lastig zijn. Als overheid kun je nog zulke mooie toegespitste diensten leveren, als een deel van de burgers hier niet of maar met grote moeite gebruik van kan maken zal de effectiviteit slechtst gering zijn. Dit leidt tot ergernissen en sluit mensen onnodig uit. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan het toegankelijk maken van overheidswebsites voor blinden, slechtzienden of kleurenblinden. Door middel van onder andere het initiatief DigiToegankelijk heeft de overheid als doel gesteld om voor burgers ook op het internet maximaal toegankelijk te zijn. Een goed voorbeeld van door de overheid aangeboden informatie die met enkele doordachte maatregelen vele malen toegankelijker gemaakt kan worden zijn online kaarten.

Een kaart één van de meest effectieve manieren om onze ingewikkelde alledaagse werkelijkheid toegankelijk te maken. Of het nu gaat om het inzichtelijk maken van strooiroutes, de exacte locatie van afvalcontainers of het in kaart brengen van historisch erfgoed, de overheid biedt bijna als vanzelfsprekendheid een groot aantal voor de burger nuttige of zelfs essentiële kaarten aan. Eigenlijk vallen deze kaarten pas echt op als ze voor de verandering hun werk eens niet doen en informatie niet toegankelijk of ogenblikkelijk duidelijk is. Wanneer kaarten al deze taken rondom informatievoorziening worden toebedeeld is het uiteraard zaak dat zij ook voor iedereen toegankelijk zijn.

Geo-informatie

Om eerst maar eens uit te zoomen: wat doet een kaart nu eigenlijk? In de kern doet een kaart één ding: het biedt een versimpeld overzicht van een omgeving met daarin specifieke geo-informatie. Hoe toegankelijk een kaart is komt feitelijk neer op hoe makkelijk deze geo-informatie door de gebruiker uitgelezen kan worden. Er komt een verrassend aantal aspecten kijken bij het toegankelijk maken van een gemeentelijk kaartenapparaat. Een statische kaart in de vorm van een afbeelding is op zichzelf vrijwel nooit de optimale oplossing. Een dergelijke kaart is voor blinden en slechtzienden een gruwel en wordt door Google slechts als één afbeelding of PDF uit velen gezien in plaats van als de rijke informatiebron die het eigenlijk is. De statische kaart is bovendien met geen mogelijkheid aan te passen aan de wensen van de eindgebruiker.

Door te werken met interactieve webkaarten kunnen deze bezwaren effectief weggenomen worden. Een aantal best practices kunnen er voor zorgen dat kaarten voor zoveel mogelijk burgers maximaal toegankelijk worden gemaakt:

  • Lijstweergave: door informatie ook tekstueel aan te bieden wordt de toegankelijkheid verhoogd.
  • Zoekfilters: de gebruiker bepaalt zelf wat relevante informatie is en wordt niet overladen met irrelevante informatie of geconfronteerd met missende details.
  • Goed uitgedachte kleur- en symboolkeuze: door gebruik te maken van intuïtieve kleur- en symboolkeuze kan een kaart toegankelijker worden gemaakt. Ook kan bij de keuze van kleuren rekening worden gehouden met diverse soorten kleurenblindheid.
  • Meerdere mogelijkheden om de kaart te bedienen: toegankelijkheid kan sterk vergroot worden als de kaart zowel met muis, touchpad als toetsenbord makkelijk te bedienen is.

Atlas

Hoe werken al deze principes nu in de praktijk? Een goed voorbeeld om dat inzichtelijk te maken is de applicatie Atlas, ontwikkeld door Delta10. Hieronder is een interactief voorbeeld te vinden van Atlas, een kaartenapplicatie die specifiek met maximale toegankelijkheid in gedachten is ontworpen en waarin al bovenstaande principes dus terug te vinden zijn.

Kijk op onze pagina over Atlas voor meer informatie.