Privacyverklaring

We respecteren de privacy van bezoekers van de website. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.

Doeleinden van verwerking
We verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, relaties te beheren en activiteiten uit te voeren om ons klantenbestand te vergroten. Als u het contactformulier op de website gebruikt of ons een e-mail stuurt, dan worden de door u gestuurde gegevens bewaard zolang dit nodig is voor de volledige afhandeling of beantwoording van uw bericht.

Nieuwsbrief
Via onze nieuwsbrief houden wij geïnteresseerden op de hoogte van Delta10, onze diensten, ontwikkelingen op het gebied van ICT binnen de overheid, open software en aanverwante zaken. Via onze website kunt u zich aanmelden, afmelden kan via een link die in elke nieuwsbrief is opgenomen. Uw naam en e-mailadres worden alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan ons abonneebestand. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van bezoekers op de website te analyseren. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies. IP-adressen worden geanonimiseerd en de verkregen informatie mag niet worden gebruikt voor andere Google-diensten.

Inzage, correctie en recht van verzet
We bieden relaties van onze stichting de mogelijkheid om hun persoonlijke gegevens in te zien. Mocht het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevatten, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te (laten) verwijderen. Schriftelijke verzoeken hieromtrent kunt u richten aan:

Delta10 B.V.
Oorsprongpark 12
3581ET Utrecht

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen direct in deze privacyverklaring worden opgenomen.