D5: internationale samenwerking tussen digitale overheden

De digitale transformatie van de overheid is onverminderd hot. Via internationale samenwerkingen en initiatieven trekken overheden samen op. Zo werd vorige week in Canada de driedaagse FWD50 conferentie gehouden, waar afgevaardigden van verschillende nationale overheden samenkwamen om te spreken over digitale transformatie van overheden. De Europese Commissie ondersteunt lidstaten onder meer via het ISA²-programma en het samenwerkingsplatform Joinup. Een ander interessant initiatief is Digital 5 (D5).

Digital 5 (D5)

Digital 5 is in 2014 opgericht door het Verenigd Koninkrijk, Estland, Israël, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. Deze koplopers op het gebied van de digitale overheid beogen gezamenlijk de digitale economie te versterken. De deelnemende landen delen best practices, ondersteunen elkaar bij het verbeteren van digitale services en werken samen aan projecten. Ze organiseren een jaarlijkse top die afwisselend in een van de deelnemende landen plaatsvindt.

Belangrijke gezamenlijke uitgangspunten zijn:

 • Open standaarden
  Technologie vereist interoperabiliteit, die alleen gerealiseerd kan worden door een krachtig en geloofwaardig beleid met betrekking tot rechtenvrije open standaarden te voeren.
 • Open source
  Toekomstige overheidssystemen, maatwerk, handleidingen en standaarden worden zoveel mogelijk open source gemaakt en zodat deze kunnen worden gedeeld en hergebruikt door andere overheden.
 • ICT-kennis bevorderen
  Het vergroten van ICT-kennis en -vaardigheden binnen de overheid. Dit begint al bij de jongste generatie door kinderen de gelegenheid te geven om te leren programmeren.
 • Gebruikersgericht ontwikkelen
  Het perspectief van de gebruiker staat centraal tijdens het ontwikkelen.
 • Open markten
  Een nieuwe manier van contracteren invoeren om het aandeel van kleine en middelgrote leveranciers (SMEs) in overheidsopdrachten te vergroten. Deze nieuwe aanpak bestaat uit het opdelen van grote IT-projecten in meerdere kleinere opdrachten op het optimale aggregatieniveau, agile werken waar mogelijk, het aankopen van clouddiensten en het opbouwen van “in-house engineering and operations capability”. Beoogde effecten zijn verkorting van de looptijd van ICT-projecten, bevordering van innovatie en kostenbesparingen.

Digital 5 heeft tot gezamenlijke projecten van deelnemende landen geleid. Zo biedt UK-Israel Tech Hub innovatieve bedrijven op het gebied van o.a. cyber security, groene technologie en biomedische technologie, mogelijkheden tot internationale uitbreiding en samenwerking. Een andere voorbeeld is het TechLink programma van het VK en Estland, dat geleid wordt door een team van de Britse ambassade in Estland en dat Britse technologiebedrijven attent maakt op de mogelijkheden in Estland.

Update[1]: In februari 2018 zijn Canada en Uruguay toegetreden tot het samenwerkingsverband en is de naam gewijzigd naar Digital 7 (D7).
Update[2]: In november 2018 zijn ook Mexico en Portugal toegetreden en is het samenwerkingsverband verdergegaan als Digital 9 (D9).