Hoe de Amerikaanse overheid haar ICT-problemen aanpakt

Net als de Nederlandse overheid worstelen veel buitenlandse overheden met hun ICT. Problemen zoals excessieve uitgaven, mislukte projecten, leveranciersafhankelijkheid en gebrekkige kennis en samenwerking binnen de overheid spelen niet alleen in ons land. De overheden van Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk zijn een nieuwe weg ingeslagen door zelf software te ontwikkelen.

De Verenigde Staten hebben 18F opgericht, een centrale overheidsorganisatie waar meer dan 200 ICT’ers en ontwerpers werken. 18F ontwikkelt software voor overheden en maakt deze open source beschikbaar. Er wordt agile en op projectbasis gewerkt. Sinds de oprichting heeft 18F grote ICT-projecten succesvol afgerond en daarmee vele miljoenen dollars bespaard. Enkele voorbeelden van projecten zijn de ontwikkeling van login.gov, een centraal inlogsysteem voor de overheid vergelijkbaar met DigiD, en de realisatie van cloud.gov, een generieke cloudvoorziening voor de overheid.

De belangrijkste succesfactoren van deze formule zijn volgens ons:

Open source

Door gebruik te maken van bestaande open source componenten kunnen organisaties zoals 18F op een efficiënte manier nieuwe software ontwikkelen. In de praktijk blijkt veelgebruikte open source software door de principes van transparantie en vrije beschikbaarheid vaak zeer veilig en van hoge kwaliteit te zijn. Daarom maken ook veel bedrijven, waaronder Google en Facebook, op grote schaal gebruik van open source software.

Kennis in eigen huis

18F slaagt erin om jonge ICT’ers aan zich te binden die gemotiveerd zijn om oplossingen te ontwikkelen voor de complexe vraagstukken waarmee de Amerikaanse overheid wordt geconfronteerd. Door ICT-kennis actief in huis te halen en deze kennis te bundelen, wordt vermeden dat de overheid in feite afhankelijk is van commerciële bedrijven om haar IT-strategie te (kunnen) bepalen.

Agile

Met agile gaat 18F te werk op een manier die goed past bij de realiteit van grote ICT-projecten. Deze zijn vaak dusdanig complex dat het onmogelijk is om vooraf een volledig overzicht van alle behoeften, kosten, complicaties en eindresultaten te geven. Bij Agile methodes wordt gewerkt met korte periode van twee tot drie weken waarin kleine onderdelen van de software uitgewerkt, ontwikkeld en direct door eindgebruikers getest worden. Op deze manier worden de organisatie en de eindgebruikers voortdurend bij het ontwikkelproces betrokken, waardoor een eindproduct ontstaat dat volledig aansluit op de wensen van de opdrachtgever en de eindgebruiker.

Samenwerken en hergebruik

Door kennis te delen en samen te werken met andere overheden zorgt 18F ervoor dat zijn inspanningen binnen de gehele overheid effect sorteren. Ook draagt het stimuleren van hergebruik van software bij aan het op een hoger peil brengen van de ICT van de gehele overheid.