Oplossingen

Kees

Overheidsorganisaties hebben veel te maken met processen die volgens een vast stramien verlopen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het aanvragen van een vergunningen, het indienen van bezwaarschriften of paspoortaanvragen. Zowel burger als ambtenaar verwachten dat dit soort processen efficiënt, transparant en met een constante hoge kwaliteit van dienstverlening worden afgehandeld. Door zaakgericht te werken met een zogenaamd zaaksysteem kunnen al deze doelen bereikt worden.

Wat is een zaaksysteem?
In een zaaksysteem wordt voor elk van deze vastomlijnde taken een aparte ‘zaak’ aangemaakt. Het systeem is zo opgebouwd dat alle processtappen voor de zaak op een overzichtelijke manier doorlopen worden: zelfs bij complexere zaken. Het zaaksysteem houdt precies bij wat er al gedaan is en wat er nog gedaan moet worden. Het geeft bovendien een transparant en helder overzicht van de voortgang aan alle betrokkenen en houdt hierbij automatisch een archief van gedane zaken aan. Op deze manier wordt de gemeentelijke dienstverlening op zeer zichtbare wijze efficiënter, transparanter en doeltreffender.

Waarom Kees?
Delta10 biedt het open source lichtgewicht zaaksysteem Kees aan. Kees doet wat het moet doen, zonder gedoe. Het systeem is gemakkelijk te gebruiken, mede door zijn zeer gebruiksvriendelijke interface. Kees is in hoge mate configureerbaar: het programma is aan te passen aan de wensen van elke specifieke organisatie. Processtappen, autorisaties of toegangsrechten laten zich met gemak toevoegen of aanpassen. Het is bovendien gemakkelijk om Kees te koppelen aan andere systemen, zoals bijvoorbeeld Forms. Het systeem laat zich dus aanpassen aan de manier waarop de gemeente graag werkt in plaats van andersom.

Kees in de praktijk
Kees wordt al jaren naar tevredenheid gebruikt door Waternet bij het plannen en uitvoeren van graafwerkzaamheden. Kees maakt elk van de rond de 10.000 zaken per jaar inzichtelijk en deelt de zaken in vijf overzichtelijke gestructureerde fases in. Doordat alle zaken gelogd worden zijn ze na afloop bovendien makkelijk doorzoekbaar en op categorie te filteren. Kees heeft hierbij een grote bijdrage geleverd aan het transparanter en efficiënter maken van de vele informatiestromen die bij zulke processen komen kijken.

Uiteraard kan Kees ook jouw organisatie ondersteunen, aangepast aan jouw specifieke wensen en omstandigheden. Interesse? Neem dan contact op met Delta10 dan kijken wij naar de beste oplossing en aanpak voor jouw organisatie.