Oplossingen

Developer.overheid.nl

Developer.overheid.nl is een nieuw landelijk platform waar ontwikkelaars van overheden software en kennis kunnen uitwisselen.

Developer.overheid.nl biedt een overzicht van API’s binnen de Nederlandse overheden. Ook biedt het platform mogelijkheden om samen te werken. Dit project wordt ontwikkeld via Common Ground in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Delta10 werkt mee aan de ontwikkeling van de software voor het platform.