Oplossingen

Common Ground en NLX

Common Ground is een beweging die het uitwisselen van gegevens binnen en tussen overheden eenvoudiger wil maken door het bouwen van een nieuwe, landelijke ICT-infrastructuur.

Common Ground draait om een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Namelijk door data los te koppelen van werkprocessen en applicaties. En door gegevens bij de bron op te vragen in plaats van het onnodig kopiëren en synchroniseren van data.

Delta10 werkt mee aan de technische realisatie van deze nieuwe infrastructuur, die NLX wordt genoemd. Met NLX kunnen applicaties gegevens via één systeem direct bij de bron raadplegen, in plaats van gebruik te moeten maken van honderden of zelfs duizenden koppelingen tussen ICT-systemen.