Presentaties

We delen onze kennis graag. Wil je een presentatie boeken, neem dan contact met ons op.

Nieuwe open source initiatieven voor softwareontwikkeling

Steeds meer overheden maken gebruik van bestaande open source software en ontwikkelen ook zelf herbruikbare componenten. In deze presentatie bespreken we veelbelovende opensource-initiatieven in Nederland en andere EU-landen. Onder andere Common Ground, NLX, ZGW2.0 API’s, X-Road en Consul zullen aan bod komen. Ook geven we onze visie op aandachtspunten en mogelijke oplossingen.

Open source
Hergebruik
EU
Common Ground
access_time 1 uur

Trends in softwareontwikkeling en onderhoud

In deze workshop geven we een overzicht van de trends in softwareontwikkeling en onderhoud. We gaan in op web frameworks, containers, DevOps, Test Driven Development (TDD) en Continous Integration (CI), open source, gedistribueerde systemen, omgaan met meerdere programmeertalen, High Availability (HA), Site Reliability Engineering (SRE), microservices, infrastructure as code, Agile en user-centered design. Voor deelname aan deze workshop is geen voorkennis vereist, al komt (basis)kennis van softwareontwikkeling wel van pas.

TDD
CI
HA
Containers
User-centered design
Agile
access_time 1 uur

Workshops

Web frameworks

We geven een overzicht van verschillende open source hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om snel webapplicaties te ontwikkelen en richten ons daarbij met name op web frameworks. We gebruiken vooral Django maar behandelen ook hoe dezelfde methodieken terugkomen in andere frameworks.

access_time 2 dagdelen

DevOps

Dit is een introductiecursus over hoe softwareontwikkeling, beheer en onderhoud met behulp van open source hulpmiddelen beter geïntegreerd kunnen worden. Wij richten ons met name op continuous integration (CI), containers, container-orchestratie en monitoring.

access_time 3 dagdelen

Softwarekwaliteit

In deze workshop krijg je praktische tips over hoe je kwaliteit van software zo goed mogelijk kunt bewaken. Onderwerpen die aan bod komen zijn: clean code, Test Driven Development (TDD) versiebeheer, code review, pair programming, geautomatiseerd testen, design patterns en continuous integration (CI).

access_time 2 dagdelen

Architectuur

In de workshop Architectuur geven wij een overzicht van hoogwaardige open source componenten die gebruikt kunnen worden in een moderne softwarearchitectuur. We besteden onder andere aandacht aan Service Oriented Architectures (SOA), container-orchestratie, data-pipelines, queueing en RPC. Ook besteden we aandacht aan de integratie met legacy systemen.

access_time 2 dagdelen

User-centered design

Hoe kun je de principes van user-centered design op een praktische manier toepassen in een softwareproject? We lichten de methodiek toe, maar besteden met name aandacht aan de toepassing van de methodiek in de praktijk.

access_time 2 dagdelen

Beveiliging

In deze introductiecursus komt de beveiliging van zowel software als infrastructuur met behulp van open source hulpmiddelen aan de orde. Aan de hand van best practices< laten we zien hoe beveiliging op een praktische manier ingericht kan worden in het ontwikkel- en beheerproces.

access_time 2 dagdelen

Data science

Dit is een introductiecursus data sience voor softwareontwikkelaars. We geven een overzicht van het veld (supervised learning, clustering, text mining en deep learning) en gaan vervolgens met behulp van open source hulpmiddelen praktisch aan de slag. We besteden aandacht aan de onderliggende wiskundige principes en behandelen uitgebreid het testen en valideren van getrainde modellen.

access_time 3 dagdelen